Bank Pekao SA

Bank Pekao SA

Jednym z najstarszych banków działających na terenie Polski jest Bank Pekao S.A. (pełna nazwa to Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna). Powstał w roku 1929 i miał za zadanie ułatwienie operacji finansowych Polakom rozproszonym po całym świecie. Od roku 1989 bank rozpoczął działalność komercyjną.

W roku 1999 większościowy pakiet akcji przejęła grupa kapitałowa UniCredit. W roku 2007 dokonana został fuzja Banku Pekao z częścią oddziałów Banku BPH, dzięki czemu nowy bank stal się drugim pod względem wielkości banków w Polsce.

Od początku istnienia banku, był on nastawiony nie tylko na oferowanie usług klientom z naszego kraju, ale również na zawieraniu transakcji międzynarodowych. Ta strategia trwa do dnia dzisiejszego z tym że nie w banku nie zapomniano o klientach krajowych. To właśnie do nich skierowana jest większość produktów kredytowo - depozytowych. To właśnie w tym banku powstał pierwszy w Polsce Dom Maklerski. Bank Pekao poza tym jest bardzo aktywny na rynku finansowym, skupując obligacje czy tez bony skarbowe. Szczególnie dużą popularnością cieszą się w tym banku wszystkie operacje walutowe, które należą chyba do najlepiej rozwiniętych w naszym kraju. Dotyczy to zarówno kredytów walutowych, jak i depozytów w walutach obcych.

Stosunkowo późno, gdyż dopiero w roku 2002 Bank Pekao zaczął oferować swoim klientom usługi za pomocą internetu. Jednak obecnie jest to dosyć istotny sposób na komunikowanie się z klientami, którzy większość operacji bankowych mogą wykonać właśnie za pośrednictwem tego medium. Do kontaktu z klientami służy również bardzo dobrze rozwinięta sieć placówek, które są rozproszone po całym kraju.

Ale Grupa Pekao to nie tylko bank. W jej skład wchodzi również 17 spółek zależnych i 8 spółek zależnych pośredni. Można tu wymienić min. Dom Maklerski Pekao, Pioneer Pekao Investment Managment S.A. czy Pekao Bank Hipoteczny S.A. Dzięki temu, każdy klient może w kompleksowy sposób załatwić wszystkie sprawy finansowe i nie musi korzystać z usług innych banków.

W ofercie Pekao znajdziemy:

  • kredyt hipoteczny Pekao SA | PKO SA na zakup domu, mieszkania, działki budowlanej, domku letniskowego, garażu itp.
  • kredyt mieszkaniowy Rodzina na Swoim z dopłatą do 50% odsetek przez pierwsze 8 lat spłaty
  • kredyt budowlano - hipoteczny na remont, modernizacje, przebudowę domu lub mieszkania
  • specjalny kredyt remontowy na modernizację, odnowienie domu lub mieszkania, który nie wymaga pozwolenia na budowę

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się, a nie będziesz musiał/a za każdym razem, gdy chcesz coś dodać przepisywać kodu z obrazka. Jeżeli nie masz jeszcze konta w KredytnaM zarejestruj się.
  2. Przeładuj