BZ WBK - Kredyt mieszkaniowy

BZ WBK - Kredyt mieszkaniowy

Kolejny bank pomaga spełniać marzenia o własnym lokum. Tym razem przeanalizujmy ofertę Banku Zachodniego WBK. Pod lupę weźmiemy kredyt hipoteczny z niską marżą.

Bez prowizji i z niską marżą?

Kredyt bez prowizji otrzymamy, jeżeli zażyczymy sobie kredyt w pakiecie z ubezpieczeniem Hipoteka+ (Pakiet Praca wraz z Pakietem Życie). Niską marżę, czyli wynoszącą od 1,49% otrzymają ci klienci, którzy posiadają w WBK Banku Zachodnim konto osobiste i utrzymują na nim wpływy. Kredyt przeznaczyć możemy na: zakup domu na rynku pierwotnym lub wtórnym, mieszkania, budowę domu, remont/modernizację/wykończenie nieruchomości. Możemy tez refinansować nakłady poniesionych w ciągu roku na cele mieszkaniowe.

W złotówkach i euro

WBK deklaruje, że decyzję o przyznaniu kredytu otrzymamy w 15 minut. Maksymalny okres kredytowania to 30 lat. Kredyt udzielany jest nie tylko w złotówkach, ale też w euro. Maksymalnie otrzymać możemy kredyt w wysokości 90% (w złotówkach lub 80% (w euro) wartości nieruchomości.

Wkład własny wymagany

Przy tym kredycie w większości przypadków musimy posiadać wkład własny. 10% Dla kredytów udzielanych w złotówkach oraz 20% dla kredytów udzielanych w euro. Są od tego wyjątki. Na obniżenie tych udziałów możemy liczyć przy spłacie kredytu z innego banku lub gdy LTV (współczynnik pomiędzy wysokością kredytu, a wartością zabezpieczenia tego kredytu) nie przekracza 70%.

Jednorazowo lub w transzach

Kredyt wypłacony zostać może jednorazowo lub w transzach. Spłata kredytu następuje w ratach kapitałowo-odsetkowych począwszy od następnego miesiąca po uruchomieniu kredytu. Kredyt możemy spłacać w ratach stałych lub zmiennych. Spłata całości lub części kredytu przed terminem (od kwoty wcześniejszej spłaty). Klient może liczyć również na karencje w płacie. Standardowo do 6 miesięcy od dnia wypłaty ostatniej transzy. Maksymalny okres karencji liczony od dnia uruchomienia kredytu / pierwszej transzy nie może przekroczyć 36 miesięcy. Za wcześniejsza spłatę zapłacimy w przypadku kredytu o stałej stopie 3% wysokość stawki określona w umowie. Przy kredycie ze stopą zmienna takiej opłaty nie poniesiemy. Za zmianę stałej stopy procentowej na zmienną (od kwoty pozostałej do spłaty) kredytu zapłacimy 3% lub wysokość stawki określona w umowie. Za przewalutowanie kredytu WBK nie pobiera prowizji.

Zabezpieczenia

Zabezpieczeniem w przypadku kredytu WBK Banku Zachodniego musi być hipoteka na nieruchomości mieszkaniowej. Dodatkowo nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie kredytu musi być ubezpieczona od ognia i innych zdarzeń losowych. Bank może uwzględnić takie zabezpieczenia jak: pełnomocnictwo do dysponowania kontem osobistym Kredytobiorcy (w BZ WBK), w przypadku posiadania konta przez Klienta, cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, ustanowienie Banku, jako uposażonego z polisy ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy oraz przelew wierzytelności w stosunku do spółdzielni mieszkaniowej lub developera.

Plusem z pewnością jest możliwość wyboru waluty kredytu. Jest to ostatnio sporadycznie proponowana opcja. Jednak w wielu przypadkach konieczne jest wniesienie wkładu własnego. Wiele do życzenia pozostawia też maksymalny okres spłaty jakim jest w tym przypadku 30 lat. Trudno tu postawić jednoznaczną diagnozę. A jaka jest wasza opinia?

Następny artykuł:
Pożyczka hipoteczna BZ WBK

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się, a nie będziesz musiał/a za każdym razem, gdy chcesz coś dodać przepisywać kodu z obrazka. Jeżeli nie masz jeszcze konta w KredytnaM zarejestruj się.
  2. Przeładuj

Najnowsze porady

Najnowsze opinie klientów