Ranking kredytów hipotecznych październik 2012

Kolejny miesiąc nie przyniósł potencjalnym kredytobiorcom dobrych wiadomości. Z rynku kredytów hipotecznych zniknęły już chyba na dobre oferty z niską marżą poniżej 1%, a także te jedno procentowe. Niemniej jednak gdy weźmiemy pod uwagę marże wszystkich banków to ich średnia nieznacznie spadła w tym miesiącu. Obecnie najniższe marże kredytów hipotecznych posiadają: Alior Bank, PKO Bank Polski, Bank Zachodni WBK, ING Bank, Bank Nordea i te banki tworzą pierwszą piątkę październikowego rankingu kredytów hipotecznych.

Pozytywną informacją dla osób spłacających już kredyty hipoteczne jest spadek stawki WIBOR, co przyczynia się do zmniejszania się rat. Ekonomiści przewidują że ten trend utrzyma się jeszcze w roku następnym i dzięki temu stopy procentowe spadną o mniej więcej jeden punkt procentowy w porównaniu do tego co mamy obecnie.

Powyższe porównanie kredytów hipotecznych sporządzono w oparciu o złotówkowy kredyt hipoteczny na kwotę 300 000 zł zaciągnięty na 25 lat, przy wkładzie własnym wynoszącym 25%.

Ranking kredytów hipotecznych w EURO

Jeżeli chodzi o kredyt hipoteczny w euro, to w tym przypadku ostatni miesiąc nie przyniósł zmiany marż, ale nie ma też powodów do zadowolenia, ponieważ banki zwiększyły wysokość wymaganego minimalnego dochodu, jakim musi wykazać się rodzina ubiegająca sie o kredyt. Czołówkę rankingu kredytów w euro otwiera Bank Zachodni WBK. Dochód jaki musi uzyskiwać rodzina aby móc liczyć na kredyt w euro w Banku Zachodnim WBK to aż 15 tys. zł, a w przypadku osób wnioskujących samodzielnie minimalny dochód to aż 10 tys. zł. Podobne kwoty wymagane są w innych bankach. Jedyną pociechą dla osób spłacających kredyt hipoteczny w euro lub we frankach może być do, że ostatnio kursy tych walut nieco spadły.